Kupujemy stare, niemodne, zniszczone przedmioty ze złota i srebra w dowolnych próbach. Skupujemy także zlewki, półprodukty i granulat tych metali.

Jeżeli zamierzasz sprzedać biżuterię złot± lub srebrn± możesz pozbyć się jej na dwa sposoby:

1. Sprzedać j± w cenie złomu uzyskuj±c gotówkę od ręki.
2. Oddać do komisu i poczekać na lepsz± cenę. (Uwaga: biżuteria przyjmowana do komisu musi posiadać cechę, obowi±zuj±c± na terenie Unii Europejskiej lub opis Polskiego Urzędu Probierczego).

Jeżeli biżuteria jest nie ocechowana, niemodna lub uszkodzona zalecamy sposób pierwszy.

Oto aktualnie oferowane ceny skupu i sprzedaży złomu złota i srebra (ceny za 1 gram):

MetalPróba*SkupSprzedaż **
srebro10001.502.20
zloto58578.0088.00

* Ceny metali w innych próbach s± proporcjonalne do wysoko¶ci próby
** Do cen sprzedaży należy doliczyć podatek VAT w wysoko¶ci 23%.

Uwaga złotnicy !!!

  •  w sprzedaży złoto i srebro w różnych próbach, w tym rafinowane.
  •  duże upusty cenowe dla współpracuj±cych z nasz± firm± zakładów jubilerskich.